www.mth-kolin.cz
home  |  sitemap  |  kontakty
Nacházíte se: mth-kolin.cz - Úvodní stránka

Oznámení o fúzi sloučením společností

 Vážení obchodní partneři, 

dovolte mi, abychom Vás s potěšením informovali, že v rámci dynamického rozvoje aktivit společnosti Městské tepelné hospodářství Kolín, spol. s r.o., IČ: 62957872, se sídlem Kolín, Klenovecká 597, PSČ 28002 (Zanikající společnost) a společnosti VODOS s.r.o., IČ: 47538457, se sídlem Legerova 21, Kolín III, 280 02 Kolín (Nástupnická společnost) vznikla potřeba obě společnosti spojit. Nástupnická společnost změní svou právní formu na akciovou společnost s novým obchodním názvem Energie AG Kolín a.s.

Právní účinky fúze nastanou dne 1. října 2019. Laskavě Vás prosíme, abyste zanesli do Vašich informačních systémů příslušné změny. Veškerou korespondenci směřovali a vystavovali od shora uvedeného data na společnost:

Energie AG Kolín a.s.
Se sídlem: Legerova 21, 280 02, Kolín
IČO: 47538457 DIČ: CZ47538457
Číslo účtu: 1142004503/5500

Avizovaná změna se nijak nedotýká našich vzájemných partnerských a obchodních vztahů a smluv, plynule pokračuje ve sjednaných termínech a smluvených podmínek.

Za Zanikající společnosti MTH Kolín, spol. s.r.o. děkujeme za dosavadní úspěšnou spolupráci a věříme, že bude stejně úspěšná i v případě Nástupnické společnosti Energie AG Kolín a.s.

Těšíme se na další spolupráci.


MTH Kolín kolektiv   

Firma vznikla 19. 2. 1995 jako pokračovatel postupně se transformujícího podniku tepelného hospodářství. Předmětem podnikání jsou: výroba a rozvod tepla, vodoinstalatérství, topenářstí, montáž měřidel, montáž a opravy vyhrazených plynových zařízení, výroba elektřiny, poskytování technických služeb, specializovaný maloobchod a velkoobchod. MTH s.r.o. je držitelem certifikátu řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001, více v okazu "Profil firmy". Městské tepelné hospodářství Kolín spol. s r.o. je řádným členem a zároveň kontaktním místem Cechu topenářů a instalatérů ČR.
  

Kde nás najdete?

Mapa

Novinky a aktuality

23.01.2020 

Nonstop havarijní služba

havarijní služba

Rychlý kontakt

Městské tepelné hospodářství
Kolín, spol. s r.o.

ulice Klenovecká čp. 597, Kolín II,
PSČ 280 02

Tel.:  +420 321 724 229
Fax.: +420 321 717 126
E-mail: mth@mth-kolin.cz
WWW: www.mth-kolin.cz 

 

 Teplárenské sdružení