www.mth-kolin.cz
home  |  sitemap  |  kontakty
logo MTH Kolín spol. s.r.o.


 
obrazek285 Ing.Petr Sedláček  Mobil:  +420 721 624 573  Telefon:  +420 321 724 229
   Email:  sedlacekml@mth-kolin.cz
obrazek153 Daniel Matuška  Mobil:  +420 602 263 034  Telefon:  +420 321 724 229
technicko-obchodní záležitosti  Email:  daniel.matuska@mth-kolin.cz
obrazek130 Petr Němec  Mobil:  +420 602 628 916  Telefon:  +420 321 724 229
obchodně-technické záležitosti  Email:  petr.nemec@mth-kolin.cz
obrazek117 Petr Sedláček  Mobil:  +420 602 389 776  Telefon:  +420 321 724 229
manager kvality  Email:  petr.sedlacek@mth-kolin.cz


        

Novinky a aktuality

05.04.2019 OZNÁMENÍ - Přechod části parní distribuce na teplovod 3.etapa
Dáváme Vám na vědomí, že z důvodů rekonstrukce teplovodních rozvodů bude chodník před Vaším domem v ulici Rimavské Soboty v úseku od vchodu č.p. 893 až po ulici Funkeho od 10.4.2019 na dobu zhruba 3 týdnů uzavřen a v celém úseku bude proveden výkop. Před každým jednotlivým vchodem bude provedeno přemostění pochozí lávkou.

 Děkujeme za pochopení.

Nonstop havarijní služba

havarijní služba

Rychlý kontakt

Městské tepelné hospodářství
Kolín, spol. s r.o.

ulice Klenovecká čp. 597, Kolín II,
PSČ 280 02

Tel.:  +420 321 724 229
Fax.: +420 321 717 126
E-mail: mth@mth-kolin.cz
WWW: www.mth-kolin.cz 

 

 Teplárenské sdružení