www.mth-kolin.cz
home  |  sitemap  |  kontakty
Nacházíte se: mth-kolin.cz - Novinky

20.4.2018  Oznámení


Dáváme Vám na vědomí, že z důvodu poruchy regulace v plynové kotelně pro objekt čp. 1021, bude přerušena dodávka teplé vody a topení od 20.04.2018 do 23.04.2018. 

Děkujeme za pochopení 
13.11.2017  Nový říjnový zpravodaj


Přinášíme Vám nové číslo našeho zpravodaje.
21.3.2018  Oznámení - omezení dodávky teplé vody dne 21.3.2018 Jateční ul.


Oznamujeme Vám tímto, že dne 21.3.2018 bude omezena dodávka teplé vody, z důvodu havárie potrubí cirkulace teplé vody.Týká se ul.Jateční 793-796.

Na odstranění havárie se pracuje. 

Děkujeme za pochopení.

MTH Kolín 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.10.2017  Využití nejen rozvodů tepla v areálu nemocnice pro novou školu v Českém Brodě


obrazek340pomocny

Ve městě Českém Brodě se hledalo vhodné místo pro rozšíření kapacity základních škol. Jako vhodný byl vytipován objekt, který byl v minulosti využíván jako infekční pavilon nemocnice a v poslední době byl mimo provoz a tudíž i ve špatném technickém stavu. 

25.10.2017  Oznámení - omezení dodávky tepelné energie a topení dne 26.10.2017


Oznamujeme Vám tímto, že z důvodu opravy měřící trati va VS 16 bude omezena dodávka tepelné energie pro dodávku topení a teplé vody dne 26.10.2017 od 8,30 do 10,30 hod.

Týká se oblasti odběru ul. Benešova - Vodárna.

 Děkujeme za pochopení.

MTH Kolín, spol. s r.o. 
18.9.2017  Informace k zahájení dodávky tepla v lokalitě VS 12 - ul. Roháčova - VS 6


Informace k zahájení dodávky tepla v lokalitě  VS 12 - ul. Roháčova -  VS 6.

Z důvodu rekonstrukce rozvodů tepla v dané lokalitě bude vytápění  zahájeno podle následujícího časového harmonogramu :    

Lokalita VS 12  - čp. 387,388,391,392

-  od 18.9. 2017 ruční provoz   

         20.9.2017 automatický provoz     

Lokalita VS 6 – čp.345-6,347,348,350-2,353-5,356-7,358-9,

360-1,362-3,364-5,366-7,373-4,378-9,691-2,

693-4,695-6,710-16,727-33

–  od 19.9. 2017 ruční provoz   

         20.9.2017 automatický provoz    

Bohužel se nepodařilo zahájit vytápění dříve z důvodu časového posunu dodávek prací,  za což se omlouváme a děkujeme za pochopení.

MTH Kolín

 


21.8.2017  Oznámení


Vážení zákazníci, v úterý 22.8.2017 bude od 8:00 hod. do 16:00 hod. z důvodu rekonstrukce výměníkové stanice přerušena dodávka teplé vody pro Váš objekt. 

Jedná se o tyto adresy:

- ul. Prokopa Velikého čp.366,367

- ul. Žižkova čp. 345,346

- ul. Roháčova čp.350,351,352

- ul. Roháčova čp.373,374

- ul. Jateční čp. 691,692

- ul. Roháčova čp.378,379

- ul. Jateční čp.710 - 716

- Stavební bytové družstvo Kolín

- ul. Kostnická čp. 727 - 733

- ul. Jateční čp.695-6

- ul. Jateční čp. 693-4

- ul. Prokopova čp.360,361

- ul. Jateční čp.353,354,355

- Společenství vlastníků jednotek domu čp. 356,357

- Milan Máj

- MVDr. Josef Král

 

Děkujeme za pochopení 
26.1.2017  Omezení dodávek teplé vody


Týká se domů v Bezručově ulici čp. 395, 396 a v ulici Seifertova čp. 397
27.12.2016  HAVÁRIE - odstavení dodávky teplé vody


Z důvodu havárie na přípojce studené vody do výměníkové stanice č. 9, bude odstavena dodávka teplé vody pro domy

v ulici Masarykova čp. 886-887, 860-865, 840-845, 868-869.

Tato odstávka platí od 27.12.2016 do odstranění havárie.

 

Děkujeme za pochopení .

MTH Kolín spol. s r.o. 
14.11.2016  Zpravodaj - říjnové číslo


Přinášíme Vám další číslo našeho zpravodaje. 

 

31.10.2016  Servis a opravy plynových kotlů


obrazek328pomocny
Pro správnou funkci každého zařízení je jeho pravidelný servis a údržba.  V případě plynových kotlů to platí obzvlášť, neboť neservisovaný kotel znamená nejen vyšší spotřebu a dražší provoz, ale dokonce i možné vlastní ohrožení.  Jednotlivý výrobci proto doporučují pravidelné prohlídky min 1 x do roka. 
31.10.2016  Rekonstrukce centrální předávací stanice tepla v Oblastní nemocnici Kolín


obrazek327pomocny
Společnost MTH Kolín již dlouhodobě spolupracuje s Oblastní nemocnicí Kolín, která v posledních letech prochází v celém areálu výraznými změnami. Některé objekty byly rekonstruovány, nevhodné objekty byly zrušeny a na jejich místě byly vybudovány objekty nové.
10.3.2017  OZNÁMENI o přerušení dodávky elektřiny firmou ČEZ, dne 10.3.2017 od 8-13 hodin.


 Dovolujeme si Vás informovat o přerušení dodávky elektřiny firmou ČEZ, která omezila dodávku elektřiny potřebnou k výrobě tepla dne 10.3.2017 v době od 8-13 hodin.

 Týká se lokality VS 16 U Vodárny.

Děkujeme za pochopení.

MTH Kolín spol. s r.o. 
07.6.2016  Energie AG Wärme zvítězila


Energie AG Wärme získala Energy Globe Award Horní Rakousko v kategorii Oheň. Energie AG Wärme byla vždy v popředí inovativních technologií s důrazem na neustálé zlepšování účinnosti. V loňském roce Energie AG Wärme a cementárna KirchdorferZementwerk uvedli do provozu v teplárně Kirchdorf systém rekuperace tepla podle návrhu Energie AG, která stanovuje nové standardy z hlediska účinnosti a udržitelného využívání energie v Rakousku.
28.4.2016  Nový dubnový zpravodaj


Přinášíme Vám aktuální číslo zpravodaje.Dubnový zpravodaj
14.4.2016  Odborný seminář v Kolíně


obrazek318pomocny

V březnu 2016 proběhl v Kolíně v budově podnikatelského inkubátoru odborný seminář pořádaný ve spolupráci Asociace mikroturbín  a MTH Kolín - zakládajícím členem asociace.  Na semináři se sešli příznivci nových technologií v oblasti efektivní výroby elektrické energie, tepla a chladu.  Odborné přednášky se týkaly různých možností uplatnění a zkušeností z provozu mikroturbín s ostatními technologiemi, jako jsou parní kotle, plynové kompresory, bioplynové  stanice, palivové články, tepelné čerpadla apod.  Potěšující byla přednáška zástupce české firmy Sobriety s.r.o., které se daří úspěšně vyvíjet vysokootáčkové stroje, což je základem každé mikroturbíny. Zpestřením byla také soutěž o nejvzdálenějšího účastníka semináře, jímž se stal zástupce firmy z Trnavy. Seminář byl úmyslně situován do Kolína,  kde jsme si  připomněli 15 let první instalované mikroturbíny  v České republice na kotelně společnosti MTH Kolín.     
21.3.2016  Havárie - přerušení dodávky teplé vody


Dne 21.3.2016 bude z důvodu HAVÁRIE přerušena dodávka teplé vody. Týká se ulic Ant.Kaliny 1351,1352,1353,1354,1355, ul.Podskalská 1356,ul.Bramkovická 1357, za Baštou 1358. 

Na odstranění havárie se pracuje, děkujeme za pochopení.

MTH Kolín, s.r.o. 
06.11.2015  MTH Kolín získalo certifikát Vodafone Firma roku 2015


Certifikát Vodafone Firma roku 201519.10.2015  MTH je nejlepší řemeslník v kraji podle MF Dnes


mf dnes05.10.2015  Nový říjnový zpravodaj


 Zpravodaj si můžete přečíst zde: Říjnový zpravodaj25.9.2015  Záměr prodeje nemovitosti :


Jedná se o  objekt v centru Kolína II, který se skládá z prostoru bývalé výměníkové stanice, prodejny a transformačního centra.

Zastavěná plocha je 472 m2, objekt leží na st. pozemku 5441 o výměře 834 m2

Informace : Ing.Petr Sedláček :    +420 721 624 573 

07.12.2015  Přerušení dodávky tepelné energie pro otop, ul.Kostnická 727-733


Dobrý den,

dovolujeme si Vám oznámit přerušení dodávky tepelné energie pro otop z důvodu výměny části potrubí k Vašemu objektu ul.Kostnická 727-733.

Děkujeme za pochopení.

MTH Kolín, s.r.o. 

 

 
22.3.2016  Přerušení dodávky teplé vody


Dne 22 a 23.března bude z důvodu čištění topných vložek přerušena dodávka teplé vody.

Omlouváme se a děkujeme za pochopení. 

Týká se VS 19¨, Jateční čp.793-796 a Jateční 797-803.  

Děkujeme za pochopení.

MTH Kolín 

 

 
01.7.2015  MTH Kolín získalo ocenění stabilní společnosti


obrazek302pomocny

V rámci hodnocení CZECH TOP 100 získala společnost Městské tepelné hospodářství Kolín skóringové ocenění Czech Stabilty Award na úrovni EXCELENTNÍ a zařadila se tam mezi nejstabilnější firmy v České republice. 

24.6.2015  Využití odpadního tepla z cementárny


Energie AG uvedla do provozu v cementárně v rakouském Kirchdorfu nový systém rekuperace odpadního tepla.

 

04.6.2015  TSČR podpořilo výzvu vládě k revizi opatření nutných pro plnění cílů energetické účinnosti


Teplárenské sdružení ČR se připojilo k výzvě Hospodářské komory ČR, Svazu průmyslu a dopravy ČR a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Vládě České republiky požadující revizi souboru opatření nezbytných k plnění cílů v oblasti energetické účinnosti do roku 2020.

28.5.2015  Interní školení pro pracovníky obsluhy kotelen


obrazek299pomocny

V úterý 19.května proběhlo interní školení pro pracovníky obsluhy kotelen všech dceřiných společností skupiny Energie AG Teplo. 

05.6.2015  Oznámení na den 8,9, a 10.6.2015 - přerušení dodávky teplé vody


Oznamujeme Vám tímto, že dne 8,9, a 10.6.2015 v době od 7,00 do 16,00 hod. bude přerušena dodávka teplé vody z důvodu přepojení potrubí a nutné opravy potrubí.

Dne 8.6.2015  se týká ul. Masarykova 818-823, Rim. Soboty 824,825 a 836-839, 815-816, Rim.Soboty 956,960,  834 a 835,Funkeho 910,911,912,913.

Dne 9.6.2015 se týká ul. Masarykova 840-845, 860-865, 886,887,868 a 869.

Dne 10.6.2015 se týká ul. Bezručova 395,396, Seifertova 397,404, Grégrova 398-402, Čechovy sady 403,405, Nerudova 406-411. 

Děkujeme za pochopení.

MTH Kolín s.r.o. 

 
20.4.2015  Zpravodaj Energie AG Teplo


obrazek293pomocny

Vážení,

přinášíme vám nové číslo Zpravodaje skupiny Energie AG Teplo

Obsah:

- Nová kogenerační jednotka v Šumperku

- Vizualizace dat pro zákazníky

- Decentralizace ohřevu teplé vody v Českobrodské nemocnici

- 5 let využívání tepla z bioplynové stanice

- Dvousložková cena tepla v Kolíně

- Odečty v bytech přes internet

- Povinnosti provozovatelů domovních kotelen  

 

S pozdravem,

Tým pracovníků Energie AG
11.6.2015  Oznámení na den 16.6 .- 17.6.2015


Dovolujeme si Vám oznámit přerušení dodávky teplé vody z důvodu nutných přepojovacích prací na výměníkové stanici.

Týká se VS 14, ul.Tyršova 976, ČS , Lékárna a ordinace MUDr. Fabiánové.

Děkujeme za pochopení.

MTH Kolín, spol. s r.o. 
09.4.2015  Decentralizace ohřevu teplé vody v Českobrodské nemocnici – obrana proti legionelle


obrazek290pomocny

Bakterie Legionella, která žije ve vodním prostředí, je ve světě známá již od 80 let minulého století. K nákaze touto bakterii dochází běžným vdechnutím do plic (např. při sprchování), zejména u osob se sníženou imunitou. Ideální teplota vody pro její množení je 20-45°C, proto je důležité věnovat pozornost její přípravě a distribuci, zvláště ve zdravotnických zařízení, kde musí být dodržovány předepsané hygienické normy. Obtížné je to u soustav s velkou zásobou teplé vody a rozsáhlými rozvody.   

 

02.4.2015  Dvousložková cena tepla v Kolíně


Dvousložková cena tepla v Kolíně

Používání dvousložkové ceny jako hlavní způsob účtování cen tepelné energie je běžná praxe ve většině států EÚ a je stále více využíván i v ČR, neboť přispívá k narovnání dodavatelsko – odběratelských finančních vztahů. V Kolíně byla zavedena dvousložková cena od. 1.1.2015, kdy je cena rozdělena na platbu stálou a proměnou. 

26.2.2015  Pronájem nebytových prostor Kolín II, Benešova ul.


obrazek288pomocny

Nabízíme k pronájmu nebytové ( kancelářské ) prostory v ulici Benešova 1046, Kolín II.

Jedná se o cca 100 m2 rozdělených do dvou samostatných jednotek.

  

Bližší informace p. Petr Němec, tel. 602 628 916.   

Více v sekci Novinky. 
23.2.2015  Levné teplo nebývá většinou zadarmo...


Zdroj: Teplárenské sdružení ČR (st 19. 11. 2014 - Postřehy a analýzy )

Tisková informace ze dne 19. listopadu 2014: V poslední době jsou bytová družstva i ostatní vlastníci bytových objektů často oslovováni nabídkami firem, které lákají na zaručeně levnější způsoby vytápění a odpojení od tepláren. Cena tepla z domovní plynové kotelny se například u takových nabídek pohybuje zpravidla o 100 Kč/GJ níže pod cenou teplárny, což je částka, která se dobře pamatuje.

02.2.2015  Připojení nových objektů v Kolíně - Vrchlického ul.


obrazek286pomocny

Centrální zásobování teplem pro svůj komfort, bezpečí, a příznivou cenu s ohledem na životní prostředí je stále více v popředí pozornosti. To samozřejmě vyvolává zájem u investorů o tyto služby, které jsou nabízeny komplexně od připojení, vybudování a provozu předávací stanice či kotelny až po rozúčtování nákladů a pohotovostní službu. Od počátku letošního roku se zrealizoval projekt připojení 3 nových obytných domů v ulici Vrchlického v Kolíně IV na rozvod dálkového vytápění od společnosti MTH Kolín. Součástí projektu bylo i osazení bytových předávacích stanic do jednotlivých bytů, a tím zvýšení komfortu pro jejich uživatele. Každý byt má vlastní měření tepla s možností zvolení si vlastního režimu vytápění i ohřevu vody.
08.1.2015  Rok 2014 se stal nejteplejším za posledních 25 let


obrazek283pomocny

Minulý rok se stal s průměrnou roční venkovní teplotou 7,7°C nejteplejším rokem od roku 1989 (v tomto roce byla průměrná venkovní teplota + 4,95 stupně). Blízko mu byl jen rok 2007 se 7,65 stupni Celsia. 

22.12.2014  Cena tepla


Cena tepla pro rok 2015 v lokalitě Kolín : viz. článek.

Pro ostatní lokality zůstává cena stejná jako v loňském roce.

24.11.2014  Indikátory topných nákladů


Podle zákona 317/2012 mají od 1.1.2015 majitelé domů povinnost měřit dodávku tepla do jednotlivých bytových a nebytových jednotek, tedy obvykle osadit radiátory indikátory topných nákladů (RTN). Tato povinnost se týká takových objektů, kde je potřeba rozdělit každoročně náklady na teplo mezi jednotlivé nájemce nebo majitele bytů. Tímto způsobem by se mělo skoncovat s rozdělováním nákladů na teplo v bytových domech pouze na základě plochy bytu a majitelé nebo nájemci bytu by měly být motivováni k energetickým úsporám.

 

18.11.2014  Zpravodaj Energie AG Teplo


obrazek279pomocny

Zde si můžete stáhnout listopadové číslo Zpravodaje skupiny Energie AG Teplo.

 Zpravodaj Listopad 2014
18.10.2014  MTH Kolín letos oslavilo své 20.narozeniny!


obrazek278pomocny

Počátek 90-tých let byl časem vzniku mnoha obchodních společností nevyjímaje Městské tepelné hospodářství Kolín spol. s.r.o. Provoz tepelného hospodářství jako hospodářská činnost byla vyčleněna z původního bytového podniku do nově založené společnosti k 1.lednu 1994.

Pronájem nebytových prostor Benešova ul., Kolín II.


Nabízíme k pronájmu nebytové ( kancelářské ) prostory v ulici Benešova 1046, Kolín II.

Jedná se o cca 100 m2 rozdělených do dvou samostatných jednotek.

  

Bližší informace p. Petr Němec, tel. 602 628 916. 


        

Pronájem VS 2 - ul Tyršova


VS 2 Tyršova – pronájem Dílna-Garáž ( cca 20 m2 ) + Kancelář ( cca 20 m2 ) 

 

Bližší informace p. Petr Němec, tel. 602 628 916. 


       
     

27.1.2016  Nabídka zaměstnání - mechanik měření a regulace


MTH Kolín, s.r.o. hledá zaměstnance na pozici Mechanik Měření a Regulace, s datem nástupu od 1.2.2016. Pracovní poměr na dobu neurčitou, HPP. Životopisy zasílejte na naši adresu nebo e-mail kozlikova@mth-kolin.cz.

Požadavky : vzdělání ÚSO, platná vyhláška č.50 par.5-6, uživatelská znalost PC (Word+Excel), ŘP sk. B,předpoklad mechanické práce, zástupy dispečera na denní i noční služby.

 

Bližší informace na tel: 321 724 229, p.Kozlíková.

 
09.10.2013  Oznámení - havárie Kostelec nad Černými Lesy


 

Oznamujeme Vám, že z důvodu havárie zdroje na centrální kotelně čp. 1004 (KO60) areál nemocnice, Kutnohorská ul., Kostelec nad Černými lesy, bude omezena dodávka tepelné energie pro otop všech napojených objektů do odstranění.

 

MTH Kolín, spol. s r.o.

                                                                                                   Antonín Drahokoupil

 
09.10.2013  Havárie zdroje KO60- Havárie


Oznamujeme Vám, že z důvodu havárie zdroje na centrální kotelně čp. 1004 (KO60) areál nemocnice, Kutnohorská ul., Kostelec nad Černými lesy, bude omezena dodávka tepelné energie pro otop všech napojených objektů do odstranění.

 

 Za MTH Kolín, spol. s r.o.

                                                                                                   Antonín Drahokoupil

 
03.6.2013  Topná sezóna


Oznamujeme Vám tímto, že dne 31.5.2013 skončila oficiálně dle legislativy topná sezóna.

V případě potřeby dodávky tepla pro otop Vás žádáme o kontakt.

Na základě požadavku statutárních zástupců vašich domů  Vám obnovíme individuálně dodávku tepla.

MTH Kolín, s.r.o.

 
27.5.2016  Oznámení - přerušení dodávky teplé vody dne 30.5.2016


Dovolujeme si Vám oznámit přerušení dodávky teplé vody z důvodu výměny zásobníku teplé vody na výměníkové stanici .

Týká se ul. Mlýnská 1198, 1199.

Děkujeme za pochopení.

MTH Kolín, spol. s r.o.
27.6.2014  Nabídka indikátorů topných nákladů


Nabídka indikátorů topných nákladů , více v sekci NOVINKY.

 

23.2.2015  Oznámení havárie Dobříš dne 23.2.2015


Oznamujeme Vám tímto, že bude dnes 23.2.2015 v době od 9-13 hod z důvodu havárie

kotle na Centrální kotelně  ( ul. Plk. Petroviče ) 

omezena dodávka ÚT a TV.

Děkujeme za pochopení.   

MTH Kolín. s.r.o.
Oznámení- havárie


Oznamujeme Vám tímto přerušení dodávky tepla na ohřev teplé vody a pro otop v oblasti Vodárna Kolín, a to z důvodu havárie.

Týká se následujících objektů:

Hrnčířská 1027-1037

A.M.Jelínka

Na magistrále 857

Ant.Dvořáka 1032,1033,1034,1035.

Předpokládané odstranění: 12.4.2013


01.7.2014  Pronájem nebytových prostor


 Nabízíme možnost

pronájmu nebytových prostor :

VS 2 Tyršova – pronájem Dílna-Garáž ( cca 20 m2 ) + Kancelář ( cca 20 m2 )

VS 46 Vrchlického  - pronájem Dílna-Garáž ( cca 12 m2 ).

Bližší informace p. Petr Němec, tel. 602 628 916. 

13.2.2013  Oznámení o předpokládaném výpadku tepelné energie z důvodu havárie na VS 6 ul.Roháčova


Viz. článek níže.01.4.2015  Oznámení - přerušení dodávky teplé vody dne 7.4.2015


Dovolujeme si Vás informovat o přerušení dodávky teplé vody ve Vašem objektu dne 7.4.2015, a to po celý den, z důvodu nutných opravárenských prací na výměníkové stanici.

Týká se následujících míst:

ul. Jeronýmova 770,791,792,864

Vrchlického 790,789, 788, 787, 786

Polepská 784,785. 

Děkujeme za pochopení.

MTH Kolín, spol. s. r.o.
23.10.2012  Seminář JOULE 2012


Vážení obchodní partneři,

dne16.10.2012 proběhl jako každoročně energetický seminář JOULE 2012.

Tento rok byl zaměřený na jednoduché řešení úspor energie otopných soustav pro revitalizaci objektů.

Děkujeme za účast. 

MTH Kolín s.r.o. 
28.5.2012  Desinfekce teplé vody


obrazek229pomocny

V návaznosti na zpřísňující se hygienické normy na kvalitu teplé vody, přistoupila naše společnost ve spolupráci s odbornou firmou od 28.5.2012 k dávkování desinfekce do systému teplé vody z výměníkových stanic. Toto dávkování může při prvním použití způsobit mírný zákal případně i zápach z teplé vody.

Proto si Vás dovolujeme informovat, že tento postup je lékařsky ověřený,  použitá chemikálie má svůj bezpečnostní list a je zcela zdravotně nezávadná.

Děkujeme za pochopení.

MTH Kolín s.r.o.
21.2.2012  Snímkování termokamerou


obrazek215pomocny

Vážení zákazníci,

MTH Kolín s.r.o. rozšiřuje svoje služby o SNÍMKOVÁNÍ TERMOKAMEROU.

Podrobnější popis snímkování naleznete v příloze této zprávy.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

MTH Kolín s.r.o.
07.11.2011  OZNÁMENÍ - PŘERUŠENÍ DODÁVKY Český Brod Jahodiště


Z důvodu nutných přepojovacích prací na rozvodech elektrické energie a tím vypnutí kotelny Jahodiště (Český Brod) bude přerušena dodávka tepené energie na otop a ohřev vody.

Ve dnech 15.11. a 16.11.2011 vždy od 8:00 do cca 17:00 hod.

Děkujeme za pochopení

MTH Kolín s.r.o.
26.10.2011  Seminář JOULE 2011


obrazek211pomocny
Dne 25.10.2011 se opět konal Seminář JOULE, který byl jako každý rok zaměřený na úsporu neobnovitelných energií. Celkem se zúčastnilo 55 posluchačů z různých profesí. Seminář byl pořádán pod záštitou CTI a Energie AG MTH Kolín.24.10.2011  Článek z časopisu 3T o Mikroturbíně v Českém Brodě


obrazek209pomocny
viz článek.03.10.2011  Modernizace kotelny Dobříš (Větrník)


Dne 21.9.2011 byla dokončena modernizace okrsku kotelny Větrník (Dobříš). Byly osazeny nové DPS - domovní předávací stanice a touto modernizací se přešlo z původního 4 trubkového systému na nový 2 trubkový systém.17.8.2011  Nová bezplatná zelená linka


Dne 1.9.2011 bude spuštěna nová bezplatná havarijní linka                  800 778833  s provozem 24 hod. denně.
13.7.2011  Založení Asociace mikroturbín


obrazek197pomocny

Společnost MTH Kolín se stala v průběhu tohoto roku členem Asociase mikroturbín v ČR.

V přiloženém souboru naleznete příspěvek k založení Asociace, který vyšel v Technickém týdeníku v dubnu tohoto roku.
11.2.2011  Rekonstrukce kotelny Jahodiště Český Brod


V současné době probíhají dokončovací práce na modernizaci kotelny Jahodiště v Českém Brodě, která nahradí původní kotelnu Na Cihelně.

Modernizací technologie ze 4-trubkové na 2-trubkovou a instalací domovních předávácích stanic v každém objektu je možné individuální nastavení režimu vytápění a ohřevu teplé vody samostatně.

Rozšířilo se využití instalované mikroturbíny a to o dodávku elektrického napájení předávacích stanic ve všech objektech. V těchto dnech bude instalovaná mikroturbína již 10 let v provozu.
07.1.2011  Roční vyúčtování spotřeby teplé vody


V průběhu měsíce ledna 2011 bude provedeno roční výúčtování spotřeby teplé vody za rok 2010. 26.10.2011  Seminář JOULE 2011


obrazek182pomocny

Dne 25.10.2011 se opět konal Seminář JOULE, který byl jako každý rok  zaměřený na úsporu neobnovitelných energií. Celkem se zúčastnilo 55 posluchačů z různých profesí. Seminář byl pořádán pod záštitou CTI a Energie AG MTH Kolín.
29.7.2010  Setkání Energie AG v MTH Kolín


obrazek179pomocny
Dne 10.6.2010 proběhlo celorepublikové setkání Energie AG Teplo v sídle společnosti MTH Kolín. Setkání se zúčastnili i jednatelé rakouské společnosti Energie AG Wärme. 22.7.2010  Vloženy nové reference

01.5.2010  Nové středisko Dobříš


Dne 1.5.2010 se společnost MTH Kolín rozšířila o středisko Dobříš. 04.5.2010  Uzavřena nová servisní smlouva.


Od 1.5.2010 je uzavřena servisní smlouva pro dům A.M.Jelínka 1062, Kolín II, lokalita VODÁRNA, blok E1.
22.4.2009  Oznámení o zahájení provozu střediska EKIS


Městské tepelné hospodářství Kolín, spol. s r.o.

Klenovecká 597, 280 02  Kolín II  tel: 321725677/321721343 

18.6.2008  Stoupající zájem o služby MTH Kolín - napojení nových zákazníků


Centrální zásobování teplem pro svůj komfort, bezpečí, a příznivou cenu s ohledem na životní prostředí je stále více v popředí pozornosti.
18.6.2008  Dálkové řízení soustavy CZT


Společnost MTH  provozuje v lokalitách měst Kolína, Č.Brodu a Kostelce nad Č. lesy  celkem  108 zařízení sloužící k výrobě a distribuci tepelné energie o celkovém přenášeném výkonu 75 MW.
18.6.2008  Seminář ENERGO Kolín III.


S vývojem nových technologií se mění i technické a právní normy. Hospodaření energií není už jen zaležitostí jednotlivce, ale celé společnosti.
18.6.2008  Dokončení přestavby CZT v lokalitě Kolína II.


Pátou etapou byla  v letošním roce úspěšně dokončena přestavba centrálního zásobování teplem v lokalitě v Kolíně II , která byla zahájena již v roce 2003.
15.9.2007  Vyhodnocení semináře ENERGO -KOLÍN I


Dne 4. listopadu proběhl v prostorách Městského společenského domu v Kolíně zahajovací ročník semináře „Energo Kolín I.“ , který se konal pod záštitou České energetické agentury a byl zaměřen na energetické úspory.

20.8.2007  MTH Kolín spol. s r.o. je součástí koncernu EnergieAG


Počátkem roku 2005 převzala ENERGIE AG BOHEMIA s r.o.od města Kolín majoritní podíl (95 %) společnosti MTH Kolín spol. s r.o. a stala se tak novým partnerem v této oblasti komunálních služeb. Na základě udělené licence a smluvních ujednání společnost MTH Kolín zabezpečuje provoz tepelného hospodářství v lokalitě měst Kolín, Český Brod a Kostelec nad Černými Lesy. MTH Kolín dosahuje se svými 38 zaměstnanci roční obrat ve výši 4,5 miliónů EUR. V současné době zásobuje dálkovým teplem 15 000 zákazníků.
01.5.2007  Mikroturbína


Firma MTH spol. s r.o. nainstalovala na českobrodském sídlišti Jahodiště kogenerační jednotku s miniaturní spalovací turbínou Capstone, což je v Čechách, ale i v celém bývalém východním bloku nevídaný unikát. Pro kogeneraci, tedy současnou výrobu tepla a elektřiny se dosud používaly tzv. plynové motory. Dalším technologickým skokem jsou právě plynové turbíny. Dodavatelem celé kogenerační jednotky pro Český Brod se stala německá firmy G.A.S. Krefeld. Vlastní turbína, která díky vzduchovým ložiskům snese neuvěřitelných 96 tisíc otáček za minutu, se člověku vejde do náruče. K důležitým údajům patří také výkon, elektrický činí 28kW, tepelný 60kW. Topná voda dosahuje 60°C až 80°C. Turbína je řízená dálkově z Kolína. Zařízení ohřívá teplou vodu pro sídliště a zároveň dodává elektřinu do českobrodské sítě.

Novinky a aktuality

26.08.2018 Kolín: přechod z páry na teplou vodu 2.etapa

Situace realizace 2. Etapy teplovodů v Kolíně a aktuální harmonogram prací.

více informací...

Nonstop havarijní služba

havarijní služba

Rychlý kontakt

Městské tepelné hospodářství
Kolín, spol. s r.o.

ulice Klenovecká čp. 597, Kolín II,
PSČ 280 02

Tel.:  +420 321 724 229
Fax.: +420 321 717 126
E-mail: mth@mth-kolin.cz
WWW: www.mth-kolin.cz 

 

 Teplárenské sdružení