www.mth-kolin.cz
home  |  sitemap  |  kontakty
Nacházíte se: mth-kolin.cz - Úvodní stránka

13.6.2018  Kolín: přechod z páry na teplou vodu 1.etapa


obrazek350pomocny

Podrobný popis projektu – větev C

Větev C vychází z VS 12, jejíž kapacita bude posílena na celkový výkon cca 5,5 MW, k čemuž lze využít uvolněných výměníků pára/voda z VS 6.  Severní část okrsku spotřebitelů VS 12 zůstane ve 4trubkovém uspořádání, jižní část bude napojena na nový teplovod s instalací 3 OPS.

Nový teplovod vyjde z VS 12 pod parkovištěm v trase stávajícího sekundárního teplovodu a dále bude pokračovat krátkým úsekem nové trasy v trávníku mezi domy a při západním okraji ulice Roháčova. Za křižovatkou s ul. Lipanská pak nový teplovod přejde k východní straně ulice Roháčova a bude pokračovat již v trase stávajícího parního potrubí k VS 6. Po cestě bude napojeno několik rodinných domů, které mají nyní připojení na páře.

Okrsek VS 6 (která je umístěna v budově čp. 836) má ve stávajícím stavu dva samostatné sekundární okruhy. Oba tyto okruhy budou zachovány ve 4trubkovém řešení s tlakově závislým napojením na nový teplovod, příprava TV bude přeměněna na výměníky voda/voda. 

Druhým (zatím samostatným) úsekem nového teplovodu v tomto projektu bude náhrada stávajícího parní potrubí mezi VS 20 a VS 19 (cca 120 m trasy).  VS 19 zůstane napojena na páru a bude připravovat topnou vodu pro vlastní okrsek a rovněž pro VS 20.  Polovina okrsku VS 19 (domy při severní straně ulice Jateční) bude zachována ve 4 trubkovém provozu, jižní část okrsku bude nově ve dvoutrubkovém režimu s instalací 3 nových OPS.  Okrsek VS 20 bude zachován ve čtyřtrubkové režimu, napojení na nový teplovod bude tlakově odděleno (s ohledem na výšku zde zásobovaných budov).

Původním záměrem bylo i okrsky VS 20 a VS 19 napojit na VS 12 a to propojovacím teplovodem v nové trase cca 150 m ulicí Jateční, kde by se napojil na stávající teplovody okrsku VS 6 a došel do VS 20. Ulice Jateční však v těchto místech je na pozemku vlastněném skupinou soukromých osob, jejichž souhlas s uložením teplovodu v současné době nelze získat.  Nový teplovod od VS 12 do VS 6 nicméně počítá svou kapacitou i s budoucím napojením okrsků VS 19 a VS 20. 


 

Kde nás najdete?

Mapa

Novinky a aktuality

26.08.2018 Kolín: přechod z páry na teplou vodu 2.etapa
Situace realizace 2. Etapy teplovodů v Kolíně a aktuální harmonogram prací

Nonstop havarijní služba

havarijní služba

Rychlý kontakt

Městské tepelné hospodářství
Kolín, spol. s r.o.

ulice Klenovecká čp. 597, Kolín II,
PSČ 280 02

Tel.:  +420 321 724 229
Fax.: +420 321 717 126
E-mail: mth@mth-kolin.cz
WWW: www.mth-kolin.cz 

 

 Teplárenské sdružení