www.mth-kolin.cz
home  |  sitemap  |  kontakty
Nacházíte se: mth-kolin.cz - Novinky

06.5.2019  OZNÁMENÍ


Dáváme Vám na vědomí, že z důvodu přepojení systému ústředního vytápění a teplé vody, bude přerušena dodávka teplé vody do Vašeho objektu a to :

RIMAVSKÉ SOBOTY 910-911  - dne 9.5.2019

RIMAVSKÉ SOBOTY 959-960  - dne 10.5.2019 

Funkeho 912-913 - dne 9.5.2019

 

Děkujeme za pochopení. 
25.4.2019  PŘERUŠENA DODÁVKA TEPLÉ VODY


Dáváme Vám na vědomí, že z důvodu přepojení systému ústředního vytápění a teplé vody, bude přerušena dodávka teplé vody do Vašeho objektu dne 2.5.2019 od 8:00h do 16:00h. Děkujeme za pochopení. Týká se VS 8 - RIMAVSKÉ SOBOTY 824, 825, 836-83905.4.2019  OZNÁMENÍ - Přechod části parní distribuce na teplovod 3.etapa


Dáváme Vám na vědomí, že z důvodů rekonstrukce teplovodních rozvodů bude chodník před Vaším domem v ulici Rimavské Soboty v úseku od vchodu č.p. 893 až po ulici Funkeho od 10.4.2019 na dobu zhruba 3 týdnů uzavřen a v celém úseku bude proveden výkop. Před každým jednotlivým vchodem bude provedeno přemostění pochozí lávkou.

 Děkujeme za pochopení.
16.11.2018  Oznámení o přerušení dodávky studené a teplé vody


Dáváme Vám na vědomí, že z důvodu přepojení přípojky studené vody do objektu č.p. 976, bude přerušena dodávka studené a teplé vody dne 20.11.2018 od 9:00 hod. do 11:00 hod.

Děkujeme za pochopení 
12.11.2018  Oznámení o odstávce ústředního topení


Dáváme Vám na vědomí, že z důvodu připojení potrubí pro nový objekt na stávající rozvody, bude přerušena dodávka ústředního topení v ulici Sokolská č.p. 5 dne 13.11.2018 od 7:00 hod. do 14:00 hod.  

Děkujeme za pochopení  
20.4.2018  Oznámení


Dáváme Vám na vědomí, že z důvodu poruchy regulace v plynové kotelně pro objekt čp. 1021, bude přerušena dodávka teplé vody a topení od 20.04.2018 do 23.04.2018. 

Děkujeme za pochopení 
21.3.2018  Oznámení - omezení dodávky teplé vody dne 21.3.2018 Jateční ul.


Oznamujeme Vám tímto, že dne 21.3.2018 bude omezena dodávka teplé vody, z důvodu havárie potrubí cirkulace teplé vody.Týká se ul.Jateční 793-796.

Na odstranění havárie se pracuje. 

Děkujeme za pochopení.

MTH Kolín 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.10.2017  Využití nejen rozvodů tepla v areálu nemocnice pro novou školu v Českém Brodě


obrazek340pomocny

Ve městě Českém Brodě se hledalo vhodné místo pro rozšíření kapacity základních škol. Jako vhodný byl vytipován objekt, který byl v minulosti využíván jako infekční pavilon nemocnice a v poslední době byl mimo provoz a tudíž i ve špatném technickém stavu. 

25.10.2017  Oznámení - omezení dodávky tepelné energie a topení dne 26.10.2017


Oznamujeme Vám tímto, že z důvodu opravy měřící trati va VS 16 bude omezena dodávka tepelné energie pro dodávku topení a teplé vody dne 26.10.2017 od 8,30 do 10,30 hod.

Týká se oblasti odběru ul. Benešova - Vodárna.

 Děkujeme za pochopení.

MTH Kolín, spol. s r.o. 
18.9.2017  Informace k zahájení dodávky tepla v lokalitě VS 12 - ul. Roháčova - VS 6


Informace k zahájení dodávky tepla v lokalitě  VS 12 - ul. Roháčova -  VS 6.

Z důvodu rekonstrukce rozvodů tepla v dané lokalitě bude vytápění  zahájeno podle následujícího časového harmonogramu :    

Lokalita VS 12  - čp. 387,388,391,392

-  od 18.9. 2017 ruční provoz   

         20.9.2017 automatický provoz     

Lokalita VS 6 – čp.345-6,347,348,350-2,353-5,356-7,358-9,

360-1,362-3,364-5,366-7,373-4,378-9,691-2,

693-4,695-6,710-16,727-33

–  od 19.9. 2017 ruční provoz   

         20.9.2017 automatický provoz    

Bohužel se nepodařilo zahájit vytápění dříve z důvodu časového posunu dodávek prací,  za což se omlouváme a děkujeme za pochopení.

MTH Kolín

 


21.8.2017  Oznámení


Vážení zákazníci, v úterý 22.8.2017 bude od 8:00 hod. do 16:00 hod. z důvodu rekonstrukce výměníkové stanice přerušena dodávka teplé vody pro Váš objekt. 

Jedná se o tyto adresy:

- ul. Prokopa Velikého čp.366,367

- ul. Žižkova čp. 345,346

- ul. Roháčova čp.350,351,352

- ul. Roháčova čp.373,374

- ul. Jateční čp. 691,692

- ul. Roháčova čp.378,379

- ul. Jateční čp.710 - 716

- Stavební bytové družstvo Kolín

- ul. Kostnická čp. 727 - 733

- ul. Jateční čp.695-6

- ul. Jateční čp. 693-4

- ul. Prokopova čp.360,361

- ul. Jateční čp.353,354,355

- Společenství vlastníků jednotek domu čp. 356,357

- Milan Máj

- MVDr. Josef Král

 

Děkujeme za pochopení 
26.1.2017  Omezení dodávek teplé vody


Týká se domů v Bezručově ulici čp. 395, 396 a v ulici Seifertova čp. 397
10.12.2018  Zpravodaj skupiny Energie AG Teplo


Vážení,

přinášíme Vám nový Zpravodaj skupiny Energie AG Teplo s novinkami za rok 2018.

S pozdravem,

Tým Energie AG 
31.10.2016  Servis a opravy plynových kotlů


obrazek328pomocny
Pro správnou funkci každého zařízení je jeho pravidelný servis a údržba.  V případě plynových kotlů to platí obzvlášť, neboť neservisovaný kotel znamená nejen vyšší spotřebu a dražší provoz, ale dokonce i možné vlastní ohrožení.  Jednotlivý výrobci proto doporučují pravidelné prohlídky min 1 x do roka. 
31.10.2016  Rekonstrukce centrální předávací stanice tepla v Oblastní nemocnici Kolín


obrazek327pomocny
Společnost MTH Kolín již dlouhodobě spolupracuje s Oblastní nemocnicí Kolín, která v posledních letech prochází v celém areálu výraznými změnami. Některé objekty byly rekonstruovány, nevhodné objekty byly zrušeny a na jejich místě byly vybudovány objekty nové.
10.3.2017  OZNÁMENI o přerušení dodávky elektřiny firmou ČEZ, dne 10.3.2017 od 8-13 hodin.


 Dovolujeme si Vás informovat o přerušení dodávky elektřiny firmou ČEZ, která omezila dodávku elektřiny potřebnou k výrobě tepla dne 10.3.2017 v době od 8-13 hodin.

 Týká se lokality VS 16 U Vodárny.

Děkujeme za pochopení.

MTH Kolín spol. s r.o. 
06.11.2015  MTH Kolín získalo certifikát Vodafone Firma roku 2015


Certifikát Vodafone Firma roku 201519.10.2015  MTH je nejlepší řemeslník v kraji podle MF Dnes


mf dnes05.10.2015  Nový říjnový zpravodaj


 Zpravodaj si můžete přečíst zde: Říjnový zpravodaj25.9.2015  Záměr prodeje nemovitosti :


Jedná se o  objekt v centru Kolína II, který se skládá z prostoru bývalé výměníkové stanice, prodejny a transformačního centra.

Zastavěná plocha je 472 m2, objekt leží na st. pozemku 5441 o výměře 834 m2

Informace : Ing.Petr Sedláček :    +420 721 624 573 

07.12.2015  Přerušení dodávky tepelné energie pro otop, ul.Kostnická 727-733


Dobrý den,

dovolujeme si Vám oznámit přerušení dodávky tepelné energie pro otop z důvodu výměny části potrubí k Vašemu objektu ul.Kostnická 727-733.

Děkujeme za pochopení.

MTH Kolín, s.r.o. 

 

 
22.3.2016  Přerušení dodávky teplé vody


Dne 22 a 23.března bude z důvodu čištění topných vložek přerušena dodávka teplé vody.

Omlouváme se a děkujeme za pochopení. 

Týká se VS 19¨, Jateční čp.793-796 a Jateční 797-803.  

Děkujeme za pochopení.

MTH Kolín 

 

 
01.7.2015  MTH Kolín získalo ocenění stabilní společnosti


obrazek302pomocny

V rámci hodnocení CZECH TOP 100 získala společnost Městské tepelné hospodářství Kolín skóringové ocenění Czech Stabilty Award na úrovni EXCELENTNÍ a zařadila se tam mezi nejstabilnější firmy v České republice. 

05.6.2015  Oznámení na den 8,9, a 10.6.2015 - přerušení dodávky teplé vody


Oznamujeme Vám tímto, že dne 8,9, a 10.6.2015 v době od 7,00 do 16,00 hod. bude přerušena dodávka teplé vody z důvodu přepojení potrubí a nutné opravy potrubí.

Dne 8.6.2015  se týká ul. Masarykova 818-823, Rim. Soboty 824,825 a 836-839, 815-816, Rim.Soboty 956,960,  834 a 835,Funkeho 910,911,912,913.

Dne 9.6.2015 se týká ul. Masarykova 840-845, 860-865, 886,887,868 a 869.

Dne 10.6.2015 se týká ul. Bezručova 395,396, Seifertova 397,404, Grégrova 398-402, Čechovy sady 403,405, Nerudova 406-411. 

Děkujeme za pochopení.

MTH Kolín s.r.o. 

 
11.6.2015  Oznámení na den 16.6 .- 17.6.2015


Dovolujeme si Vám oznámit přerušení dodávky teplé vody z důvodu nutných přepojovacích prací na výměníkové stanici.

Týká se VS 14, ul.Tyršova 976, ČS , Lékárna a ordinace MUDr. Fabiánové.

Děkujeme za pochopení.

MTH Kolín, spol. s r.o. 
02.4.2015  Dvousložková cena tepla v Kolíně


Dvousložková cena tepla v Kolíně

Používání dvousložkové ceny jako hlavní způsob účtování cen tepelné energie je běžná praxe ve většině států EÚ a je stále více využíván i v ČR, neboť přispívá k narovnání dodavatelsko – odběratelských finančních vztahů. V Kolíně byla zavedena dvousložková cena od. 1.1.2015, kdy je cena rozdělena na platbu stálou a proměnou. 

26.2.2015  Pronájem nebytových prostor Kolín II, Benešova ul.


obrazek288pomocny

Nabízíme k pronájmu nebytové ( kancelářské ) prostory v ulici Benešova 1046, Kolín II.

Jedná se o cca 100 m2 rozdělených do dvou samostatných jednotek.

  

Bližší informace p. Petr Němec, tel. 602 628 916.   

Více v sekci Novinky. 
02.2.2015  Připojení nových objektů v Kolíně - Vrchlického ul.


obrazek286pomocny

Centrální zásobování teplem pro svůj komfort, bezpečí, a příznivou cenu s ohledem na životní prostředí je stále více v popředí pozornosti. To samozřejmě vyvolává zájem u investorů o tyto služby, které jsou nabízeny komplexně od připojení, vybudování a provozu předávací stanice či kotelny až po rozúčtování nákladů a pohotovostní službu. Od počátku letošního roku se zrealizoval projekt připojení 3 nových obytných domů v ulici Vrchlického v Kolíně IV na rozvod dálkového vytápění od společnosti MTH Kolín. Součástí projektu bylo i osazení bytových předávacích stanic do jednotlivých bytů, a tím zvýšení komfortu pro jejich uživatele. Každý byt má vlastní měření tepla s možností zvolení si vlastního režimu vytápění i ohřevu vody.
22.12.2014  Cena tepla


Cena tepla pro rok 2015 v lokalitě Kolín : viz. článek.

Pro ostatní lokality zůstává cena stejná jako v loňském roce.

24.11.2014  Indikátory topných nákladů


Podle zákona 317/2012 mají od 1.1.2015 majitelé domů povinnost měřit dodávku tepla do jednotlivých bytových a nebytových jednotek, tedy obvykle osadit radiátory indikátory topných nákladů (RTN). Tato povinnost se týká takových objektů, kde je potřeba rozdělit každoročně náklady na teplo mezi jednotlivé nájemce nebo majitele bytů. Tímto způsobem by se mělo skoncovat s rozdělováním nákladů na teplo v bytových domech pouze na základě plochy bytu a majitelé nebo nájemci bytu by měly být motivováni k energetickým úsporám.

 

18.11.2014  Zpravodaj Energie AG Teplo


obrazek279pomocny

Zde si můžete stáhnout listopadové číslo Zpravodaje skupiny Energie AG Teplo.

 Zpravodaj Listopad 2014
18.10.2014  MTH Kolín letos oslavilo své 20.narozeniny!


obrazek278pomocny

Počátek 90-tých let byl časem vzniku mnoha obchodních společností nevyjímaje Městské tepelné hospodářství Kolín spol. s.r.o. Provoz tepelného hospodářství jako hospodářská činnost byla vyčleněna z původního bytového podniku do nově založené společnosti k 1.lednu 1994.

Pronájem nebytových prostor Benešova ul., Kolín II.


Nabízíme k pronájmu nebytové ( kancelářské ) prostory v ulici Benešova 1046, Kolín II.

Jedná se o cca 100 m2 rozdělených do dvou samostatných jednotek.

  

Bližší informace p. Petr Němec, tel. 602 628 916. 


        

Pronájem VS 2 - ul Tyršova


VS 2 Tyršova – pronájem Dílna-Garáž ( cca 20 m2 ) + Kancelář ( cca 20 m2 ) 

 

Bližší informace p. Petr Němec, tel. 602 628 916. 


       
     

27.1.2016  Nabídka zaměstnání - mechanik měření a regulace


MTH Kolín, s.r.o. hledá zaměstnance na pozici Mechanik Měření a Regulace, s datem nástupu od 1.2.2016. Pracovní poměr na dobu neurčitou, HPP. Životopisy zasílejte na naši adresu nebo e-mail kozlikova@mth-kolin.cz.

Požadavky : vzdělání ÚSO, platná vyhláška č.50 par.5-6, uživatelská znalost PC (Word+Excel), ŘP sk. B,předpoklad mechanické práce, zástupy dispečera na denní i noční služby.

 

Bližší informace na tel: 321 724 229, p.Kozlíková.

 
09.10.2013  Oznámení - havárie Kostelec nad Černými Lesy


 

Oznamujeme Vám, že z důvodu havárie zdroje na centrální kotelně čp. 1004 (KO60) areál nemocnice, Kutnohorská ul., Kostelec nad Černými lesy, bude omezena dodávka tepelné energie pro otop všech napojených objektů do odstranění.

 

MTH Kolín, spol. s r.o.

                                                                                                   Antonín Drahokoupil

 
09.10.2013  Havárie zdroje KO60- Havárie


Oznamujeme Vám, že z důvodu havárie zdroje na centrální kotelně čp. 1004 (KO60) areál nemocnice, Kutnohorská ul., Kostelec nad Černými lesy, bude omezena dodávka tepelné energie pro otop všech napojených objektů do odstranění.

 

 Za MTH Kolín, spol. s r.o.

                                                                                                   Antonín Drahokoupil

 
03.6.2013  Topná sezóna


Oznamujeme Vám tímto, že dne 31.5.2013 skončila oficiálně dle legislativy topná sezóna.

V případě potřeby dodávky tepla pro otop Vás žádáme o kontakt.

Na základě požadavku statutárních zástupců vašich domů  Vám obnovíme individuálně dodávku tepla.

MTH Kolín, s.r.o.

 
27.5.2016  Oznámení - přerušení dodávky teplé vody dne 30.5.2016


Dovolujeme si Vám oznámit přerušení dodávky teplé vody z důvodu výměny zásobníku teplé vody na výměníkové stanici .

Týká se ul. Mlýnská 1198, 1199.

Děkujeme za pochopení.

MTH Kolín, spol. s r.o.
27.6.2014  Nabídka indikátorů topných nákladů


Nabídka indikátorů topných nákladů , více v sekci NOVINKY.

 

23.2.2015  Oznámení havárie Dobříš dne 23.2.2015


Oznamujeme Vám tímto, že bude dnes 23.2.2015 v době od 9-13 hod z důvodu havárie

kotle na Centrální kotelně  ( ul. Plk. Petroviče ) 

omezena dodávka ÚT a TV.

Děkujeme za pochopení.   

MTH Kolín. s.r.o.
01.7.2014  Pronájem nebytových prostor


 Nabízíme možnost

pronájmu nebytových prostor :

VS 2 Tyršova – pronájem Dílna-Garáž ( cca 20 m2 ) + Kancelář ( cca 20 m2 )

VS 46 Vrchlického  - pronájem Dílna-Garáž ( cca 12 m2 ).

Bližší informace p. Petr Němec, tel. 602 628 916. 

13.2.2013  Oznámení o předpokládaném výpadku tepelné energie z důvodu havárie na VS 6 ul.Roháčova


Viz. článek níže.01.4.2015  Oznámení - přerušení dodávky teplé vody dne 7.4.2015


Dovolujeme si Vás informovat o přerušení dodávky teplé vody ve Vašem objektu dne 7.4.2015, a to po celý den, z důvodu nutných opravárenských prací na výměníkové stanici.

Týká se následujících míst:

ul. Jeronýmova 770,791,792,864

Vrchlického 790,789, 788, 787, 786

Polepská 784,785. 

Děkujeme za pochopení.

MTH Kolín, spol. s. r.o.
28.5.2012  Desinfekce teplé vody


obrazek229pomocny

V návaznosti na zpřísňující se hygienické normy na kvalitu teplé vody, přistoupila naše společnost ve spolupráci s odbornou firmou od 28.5.2012 k dávkování desinfekce do systému teplé vody z výměníkových stanic. Toto dávkování může při prvním použití způsobit mírný zákal případně i zápach z teplé vody.

Proto si Vás dovolujeme informovat, že tento postup je lékařsky ověřený,  použitá chemikálie má svůj bezpečnostní list a je zcela zdravotně nezávadná.

Děkujeme za pochopení.

MTH Kolín s.r.o.
21.2.2012  Snímkování termokamerou


obrazek215pomocny

Vážení zákazníci,

MTH Kolín s.r.o. rozšiřuje svoje služby o SNÍMKOVÁNÍ TERMOKAMEROU.

Podrobnější popis snímkování naleznete v příloze této zprávy.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

MTH Kolín s.r.o.
03.10.2011  Modernizace kotelny Dobříš (Větrník)


Dne 21.9.2011 byla dokončena modernizace okrsku kotelny Větrník (Dobříš). Byly osazeny nové DPS - domovní předávací stanice a touto modernizací se přešlo z původního 4 trubkového systému na nový 2 trubkový systém.17.8.2011  Nová bezplatná zelená linka


Dne 1.9.2011 bude spuštěna nová bezplatná havarijní linka                  800 778833  s provozem 24 hod. denně.
11.2.2011  Rekonstrukce kotelny Jahodiště Český Brod


V současné době probíhají dokončovací práce na modernizaci kotelny Jahodiště v Českém Brodě, která nahradí původní kotelnu Na Cihelně.

Modernizací technologie ze 4-trubkové na 2-trubkovou a instalací domovních předávácích stanic v každém objektu je možné individuální nastavení režimu vytápění a ohřevu teplé vody samostatně.

Rozšířilo se využití instalované mikroturbíny a to o dodávku elektrického napájení předávacích stanic ve všech objektech. V těchto dnech bude instalovaná mikroturbína již 10 let v provozu.
07.1.2011  Roční vyúčtování spotřeby teplé vody


V průběhu měsíce ledna 2011 bude provedeno roční výúčtování spotřeby teplé vody za rok 2010. 29.7.2010  Setkání Energie AG v MTH Kolín


obrazek179pomocny
Dne 10.6.2010 proběhlo celorepublikové setkání Energie AG Teplo v sídle společnosti MTH Kolín. Setkání se zúčastnili i jednatelé rakouské společnosti Energie AG Wärme. 22.7.2010  Vloženy nové reference

01.5.2010  Nové středisko Dobříš


Dne 1.5.2010 se společnost MTH Kolín rozšířila o středisko Dobříš. 04.5.2010  Uzavřena nová servisní smlouva.


Od 1.5.2010 je uzavřena servisní smlouva pro dům A.M.Jelínka 1062, Kolín II, lokalita VODÁRNA, blok E1.
22.4.2009  Oznámení o zahájení provozu střediska EKIS


Městské tepelné hospodářství Kolín, spol. s r.o.

Klenovecká 597, 280 02  Kolín II  tel: 321725677/321721343 

18.6.2008  Stoupající zájem o služby MTH Kolín - napojení nových zákazníků


Centrální zásobování teplem pro svůj komfort, bezpečí, a příznivou cenu s ohledem na životní prostředí je stále více v popředí pozornosti.
18.6.2008  Dálkové řízení soustavy CZT


Společnost MTH  provozuje v lokalitách měst Kolína, Č.Brodu a Kostelce nad Č. lesy  celkem  108 zařízení sloužící k výrobě a distribuci tepelné energie o celkovém přenášeném výkonu 75 MW.
18.6.2008  Seminář ENERGO Kolín III.


S vývojem nových technologií se mění i technické a právní normy. Hospodaření energií není už jen zaležitostí jednotlivce, ale celé společnosti.
18.6.2008  Dokončení přestavby CZT v lokalitě Kolína II.


Pátou etapou byla  v letošním roce úspěšně dokončena přestavba centrálního zásobování teplem v lokalitě v Kolíně II , která byla zahájena již v roce 2003.
15.9.2007  Vyhodnocení semináře ENERGO -KOLÍN I


Dne 4. listopadu proběhl v prostorách Městského společenského domu v Kolíně zahajovací ročník semináře „Energo Kolín I.“ , který se konal pod záštitou České energetické agentury a byl zaměřen na energetické úspory.

20.8.2007  MTH Kolín spol. s r.o. je součástí koncernu EnergieAG


Počátkem roku 2005 převzala ENERGIE AG BOHEMIA s r.o.od města Kolín majoritní podíl (95 %) společnosti MTH Kolín spol. s r.o. a stala se tak novým partnerem v této oblasti komunálních služeb. Na základě udělené licence a smluvních ujednání společnost MTH Kolín zabezpečuje provoz tepelného hospodářství v lokalitě měst Kolín, Český Brod a Kostelec nad Černými Lesy. MTH Kolín dosahuje se svými 38 zaměstnanci roční obrat ve výši 4,5 miliónů EUR. V současné době zásobuje dálkovým teplem 15 000 zákazníků.
01.5.2007  Mikroturbína


Firma MTH spol. s r.o. nainstalovala na českobrodském sídlišti Jahodiště kogenerační jednotku s miniaturní spalovací turbínou Capstone, což je v Čechách, ale i v celém bývalém východním bloku nevídaný unikát. Pro kogeneraci, tedy současnou výrobu tepla a elektřiny se dosud používaly tzv. plynové motory. Dalším technologickým skokem jsou právě plynové turbíny. Dodavatelem celé kogenerační jednotky pro Český Brod se stala německá firmy G.A.S. Krefeld. Vlastní turbína, která díky vzduchovým ložiskům snese neuvěřitelných 96 tisíc otáček za minutu, se člověku vejde do náruče. K důležitým údajům patří také výkon, elektrický činí 28kW, tepelný 60kW. Topná voda dosahuje 60°C až 80°C. Turbína je řízená dálkově z Kolína. Zařízení ohřívá teplou vodu pro sídliště a zároveň dodává elektřinu do českobrodské sítě.
04.9.2018  Oznámení o odstávce


V období od 12.9.2018 (6:00 hod.) do 18.9.2018 (18:00 hod.) bude přerušena dodávka tepla resp. ohřevu teplé vody do lokalit:

VS 1: čp. 758-759, 775-776, 760-763, 773-774

VS 2: čp. 524, 780-785,  984, 1024, 786-791, 792-794

VS 4: čp.  748-753, 754-757, 764-767, 768-772

VS 5: čp. 796-797, 798-799, 891, 812-813, 1049

VS 14: čp. 976, 1043, 1053

VS 16: Veškerá zástavba od Benešovy ul. směrem k Vodárně - Peklu

 

26.8.2018  Kolín: přechod z páry na teplou vodu 2.etapa


Situace realizace 2. Etapy teplovodů v Kolíně a aktuální harmonogram prací.

04.7.2018  Kolín: Zahájení 2. etapy přechodu z páry na teplou vodu


obrazek369pomocny
Záměr záměny parovodů teplovody, jehož první etapa byla úspěšně realizována v loňském roce, pokračuje svojí druhou etapou, během níže dojde k náhradě parovodů mezi VS 2 a VS 16 a VS 5.

Společnost opět požádala o investiční podporu z programu OPPIK
15.6.2018  Oznámení o přerušení dodávky teplé vody


Na základě opravy příruby v odbočné jímce č. 198 (VEOLIA Kolín a.s.) Vám dáváme na vědomí, že z důvodu odstávky páry dne 4.7.2018, bude přerušena dodávka teplé vody od 7:00 hod. do 18:00 hod. v těchto lokalitách:

Havlíčkova 100-101

Havlíčkova 132-133

Plynárenská 609-611

Plynárenská 636-638 
15.11.2017  Kolín: Ukončení 1. etapy záměru přechodu z páry na teplou vodu


První etapa záměru přechodu z páry na teplovody, tzv. trasa C, byla dokončena. Tato etapa se týkala zásobovaného území okrsků VS 12 Žižkova, VS 6 Roháčova, VS 19 a 20 v Jateční ul.. Práce byly prováděny převážně v mimo topném období r. 2017 s maximálním ohledem na co nejkratší odstávky odběratelů od tepla a teplé vody. Proto byla zvolena i varianta technického řešení pokládky nového předizolovaného potrubí souběžně s funkčním parním potrubím, příp. funkčními rozvody teplé vody. V Roháčově ul. byly zároveň v trase teplovodu napojeny některé rodinné domy. Během realizace stavby, jak to bývá, se musely řešit nepředpokládané překážky, což někde ovlivnilo naplánovaný časový harmonogram. Chtěli bychom proto poděkovat našim zákazníkům v dané lokalitě za vstřícnost a pochopení.
18.7.2017  Omezení dodávek teplé vody


Dáváme Vám na vědomí, že z důvodu oprav na rozvodu potrubí tepelné energie, bude v pondělí 24. července 2017 přerušena dodávka teplé vody v těchto objektech:

Na Magistrále 857-859 

Benešova 636-641, 642-644

Kremličkova 935-936, 937-938, 964-965, zubní odd.

Radimského 939-940, 941-942

A. Dvořáka 1101, 1111, 1032, 1033, 1034a 1035

Hrnčířská 1027 až 1031, 1036-1037

A. M. Jelínka 1062 
05.7.2017  Kolín: Zahájení 1. etapy záměru přechodu z páry na teplou vodu


obrazek361pomocny
Ke konci roku 2016 padlo zásadní rozhodnutí, kdy se společnosti MTH Kolín a Veolia Energie Kolín dohodly na spolupráci při modernizaci rozvodů tepla v Kolíně, která spočívá v tom, že MTH nahradí vybrané koncové části parní distribuce za teplovodní, a to v celkové délce 3,5 km. Počet předávacích míst tepla v páře bude v této části města redukován z 19 na 2 tj. zůstanou pouze výměníkové stanice č.12, Žižkova a 15 Čechovy sady, které budou výkonově posíleny. Projekt je rozdělen po jednotlivých etapách do roku 2019 tak, aby vyhovoval i plánu rozvoje města při revitalizaci jednotlivých ulic v dotčeném území.19.2.2019  Porucha Český Brod


Oznámení – Dáváme na vědomí zákazníkům lokality kotelny KO50 Jahodiště Palackého ul. Český Brod, přerušení dodávky tepelné energie pro dodávku ÚSTŘEDNÍHO TOPENÍ a výrobu TEPLÉ VODY.

V nočních hodinách ze dne 18. na 19. února 2019 došlo k poruše na venkovním potrubí v sekundárních rozvodech. Na odstranění havárie se pracuje, abychom dodávku obnovili v co nejkratším čase.

V případě dotazu nás kontaktujte na telefonních kontaktech uvedených na našich www stránkách – Dispečerské pracoviště MTH Kolín Klenovecká ul. č.p. 597 .

Novinky a aktuality

06.05.2019 

Nonstop havarijní služba

havarijní služba

Rychlý kontakt

Městské tepelné hospodářství
Kolín, spol. s r.o.

ulice Klenovecká čp. 597, Kolín II,
PSČ 280 02

Tel.:  +420 321 724 229
Fax.: +420 321 717 126
E-mail: mth@mth-kolin.cz
WWW: www.mth-kolin.cz 

 

 Teplárenské sdružení