www.mth-kolin.cz
home  |  sitemap  |  kontakty
Nacházíte se: mth-kolin.cz - Novinky

18.6.2008  Dokončení přestavby CZT v lokalitě Kolína II.


Pátou etapou byla  v letošním roce úspěšně dokončena přestavba centrálního zásobování teplem v lokalitě v Kolíně II , která byla zahájena již v roce 2003.   Jednalo se o modernizaci systému zásobovaní teplem doporučené energetickým auditem, která spočívala v propojení okrsků výměníkových stanic č. 7,10,13,16,17 a přechodem na dvoutrubkový teplovodní systém s osazením domovních předávacích stanic. Zvýšil se tím komfort dodávky, neboť úprava parametrů vytápění a ohřevu teplé vody se nyní provádí dle potřeb jednotlivých objektů. Hlavní předávací stanicí zůstala VS 16 v ul. Na Magistrále, která byla rekonstruována na vyšší výkon. Tímto řešením odpadly úseky původního parního rozvodu, což vedlo především ke snížení tepelných ztrát. Součástí této modernizace bylo i připojení nové bytové výstavby v lokalitě pod vodárnou. Celá soustava zahrnuje více jak 2 tis. bytů a 10 nebytových provozoven. Bylo osazeno téměř 60 domovních stanic a položeno 1,5 km nového předizolovaného potrubí, a to s minimálním omezením dodávek.  Aby veškerý provoz této lokality a údaje o spotřebách mohly být sledovány s centrálního dispečinku MTH, bylo nataženo celkem 6 km kabelů. Celkové investiční náklady činily částku 20 mil.Kč při použití nejmodernějších prvků v oblasti topenářké techniky. Již dnes se nám potvrzuje, že jsme vykročili správným směrem.

Novinky a aktuality

21.02.2019 oznámená o přerušení dodávky teplé vody

Oznámení o plánované odstávce – Dáváme na vědomí přerušení dodávky TEPLÉ VODY dne 27.02.2019 od 08:00 hod. do 12:00 hod. z důvodu plánované opravy.

Dne 27.02. dojde k plánované opravě – výměna hlavních uzávěrů teplé vody pro objekty. Odstávka se týká objektů Kolín II, čp. 758 – 759 Družstevní ul. ,  760 – 763 Družstevní ul. , 775 – 776 Tyršova ul. ,  773-774 Benešova ul. .

Dále Vám dáváme na vědomí, že součástí plánované opravy, bude současně oprava ležatých rozvodů TEPLÉ VODY pro č.p. 758 – 759 Družstevní ul. , kde se odstav prodlouží až do 14:00 hod . Zde v těchto objektech budeme během opravy krátkodobě přerušovat i přívod vody studené z důvodu možnosti pocházení netěsnících vodovodních baterií.

V případě dotazu nás kontaktujte na telefonních kontaktech uvedených na našich www stránkách – středisko bytové údržby p. Koubek nebo Dispečerské pracoviště MTH Kolín.

více informací...

Nonstop havarijní služba

havarijní služba

Rychlý kontakt

Městské tepelné hospodářství
Kolín, spol. s r.o.

ulice Klenovecká čp. 597, Kolín II,
PSČ 280 02

Tel.:  +420 321 724 229
Fax.: +420 321 717 126
E-mail: mth@mth-kolin.cz
WWW: www.mth-kolin.cz 

 

 Teplárenské sdružení