www.mth-kolin.cz
home  |  sitemap  |  kontakty
Nacházíte se: mth-kolin.cz - Novinky

18.6.2008  Dokončení přestavby CZT v lokalitě Kolína II.


Pátou etapou byla  v letošním roce úspěšně dokončena přestavba centrálního zásobování teplem v lokalitě v Kolíně II , která byla zahájena již v roce 2003.   Jednalo se o modernizaci systému zásobovaní teplem doporučené energetickým auditem, která spočívala v propojení okrsků výměníkových stanic č. 7,10,13,16,17 a přechodem na dvoutrubkový teplovodní systém s osazením domovních předávacích stanic. Zvýšil se tím komfort dodávky, neboť úprava parametrů vytápění a ohřevu teplé vody se nyní provádí dle potřeb jednotlivých objektů. Hlavní předávací stanicí zůstala VS 16 v ul. Na Magistrále, která byla rekonstruována na vyšší výkon. Tímto řešením odpadly úseky původního parního rozvodu, což vedlo především ke snížení tepelných ztrát. Součástí této modernizace bylo i připojení nové bytové výstavby v lokalitě pod vodárnou. Celá soustava zahrnuje více jak 2 tis. bytů a 10 nebytových provozoven. Bylo osazeno téměř 60 domovních stanic a položeno 1,5 km nového předizolovaného potrubí, a to s minimálním omezením dodávek.  Aby veškerý provoz této lokality a údaje o spotřebách mohly být sledovány s centrálního dispečinku MTH, bylo nataženo celkem 6 km kabelů. Celkové investiční náklady činily částku 20 mil.Kč při použití nejmodernějších prvků v oblasti topenářké techniky. Již dnes se nám potvrzuje, že jsme vykročili správným směrem.

Novinky a aktuality

05.04.2019 OZNÁMENÍ - Přechod části parní distribuce na teplovod 3.etapa
Dáváme Vám na vědomí, že z důvodů rekonstrukce teplovodních rozvodů bude chodník před Vaším domem v ulici Rimavské Soboty v úseku od vchodu č.p. 893 až po ulici Funkeho od 10.4.2019 na dobu zhruba 3 týdnů uzavřen a v celém úseku bude proveden výkop. Před každým jednotlivým vchodem bude provedeno přemostění pochozí lávkou.

 Děkujeme za pochopení.

Nonstop havarijní služba

havarijní služba

Rychlý kontakt

Městské tepelné hospodářství
Kolín, spol. s r.o.

ulice Klenovecká čp. 597, Kolín II,
PSČ 280 02

Tel.:  +420 321 724 229
Fax.: +420 321 717 126
E-mail: mth@mth-kolin.cz
WWW: www.mth-kolin.cz 

 

 Teplárenské sdružení