www.mth-kolin.cz
home  |  sitemap  |  kontakty
Nacházíte se: mth-kolin.cz - Novinky

18.10.2014  MTH Kolín letos oslavilo své 20.narozeniny!


obrazek278pomocny
Počátek 90-tých let byl časem vzniku mnoha obchodních společností nevyjímaje Městské tepelné hospodářství Kolín spol. s.r.o. Provoz tepelného hospodářství jako hospodářská činnost byla vyčleněna z původního bytového podniku do nově založené společnosti k 1.lednu 1994.

Ke dni svého narození již společnost disponovala 35 zaměstnanci o průměrném věku 39 let, jednatelem panem Hladíkem a množstvím zákazníků přímo ve městě Kolíně, kteří odebírali 371 000 GJ za rok, což představovalo v té době 82 Mil. Kč výnosů.

Do konce 90-tých let MTH Kolín prožila první vlnu energetických úspor jak na straně výroby, tak i na straně zákazníků. Tlak na efektivitu a zákaznický přístup vyústil v rozšíření působnosti do Českého Brodu a ve vytvoření nabídky nových služeb, především zřízení prodejny topenářského a instalatérského materiálu a zaměření se na komplexní poskytování služeb souvisejících s dodávkou tepla s cílem poskytovat zákazníkům maximální komfort ve vytápění.
Po přelomu tisíciletí pokračovala MTH Kolín s modernizací tepelného hospodářství především v oblasti měření a regulace. 
V roce 2000 byly zahájeny dálkové odečty měřičů a v části lokalit byly nainstalovány první domovní předávací stanice.
V roce 2005 si Město Kolín vybralo strategického partnera pro další rozvoj společnosti. Energie AG Teplo Bohemia s.r.o. jako většinový vlastník umožnil o expanzi společnosti do dalších lokalit a snížení režijních nákladů díky spolupráci s dalšími dceřinými společnostmi v rámci skupiny Energie AG.
V současné době MTH Kolín provozuje tepelné hospodářství nejen ve městě Kolíně, ale i v Dobříši, Českém Brodě, Kostelci nad Černými lesy,  Mníšku pod Brdy a Hostomicích. Významná je i spolupráce tepelnými hospodářstvími v rámci skupiny Energie AG v Rakovníku, Rokycanech, Vimperku a Šumperku. Dále poskytuje společnost své služby i společnosti KH Tebis v Kutné hoře.
V současné době MTH Kolín dodává tepelnou energii do 528 odběrných míst, provozuje 43 předávacích stanic pára-voda, 62 domovních teplovodních předávacích stanic, 53 kotelen na zemní plyn a 2 kotelny na topný olej. V rámci svých doprovodných služeb poskytuje topenářské a instalatérské služby, pohotovostní služby, realizaci revizí, realizaci rekonstrukcí kotelen, předávacích stanic a potrubí, rozúčtování topných nákladů, termovizní měření a poradenství v oblasti energetických úspor. Tuto činnost společnost zajišťuje prostřednictvím 34 za-městnanců o průměrném věku 43 let.  Pokud srovnáme průměrných věk zaměstnanců s dobou před 20 lety, tak zjišťujeme, že společnost za 20 let zestárla jen o 4 roky, což svědčí o dobré personální politice. 
Za základ úspěchu společnosti v posledních 20-letech je možno považovat: orientace na spokojenost zákazníků, stálá 
a rozumná investiční aktivita, spolupráce v rámci skupiny Energie AG a v neposlední řadě výborná práce kolektivu zaměstnanců a jejich ředitele pana Hladíka. 

Novinky a aktuality

23.01.2020 

Nonstop havarijní služba

havarijní služba

Rychlý kontakt

Městské tepelné hospodářství
Kolín, spol. s r.o.

ulice Klenovecká čp. 597, Kolín II,
PSČ 280 02

Tel.:  +420 321 724 229
Fax.: +420 321 717 126
E-mail: mth@mth-kolin.cz
WWW: www.mth-kolin.cz 

 

 Teplárenské sdružení