www.mth-kolin.cz
home  |  sitemap  |  kontakty
Nacházíte se: mth-kolin.cz - Novinky

18.10.2014  MTH Kolín letos oslavilo své 20.narozeniny!


obrazek278pomocny
Počátek 90-tých let byl časem vzniku mnoha obchodních společností nevyjímaje Městské tepelné hospodářství Kolín spol. s.r.o. Provoz tepelného hospodářství jako hospodářská činnost byla vyčleněna z původního bytového podniku do nově založené společnosti k 1.lednu 1994.

Ke dni svého narození již společnost disponovala 35 zaměstnanci o průměrném věku 39 let, jednatelem panem Hladíkem a množstvím zákazníků přímo ve městě Kolíně, kteří odebírali 371 000 GJ za rok, což představovalo v té době 82 Mil. Kč výnosů.

Do konce 90-tých let MTH Kolín prožila první vlnu energetických úspor jak na straně výroby, tak i na straně zákazníků. Tlak na efektivitu a zákaznický přístup vyústil v rozšíření působnosti do Českého Brodu a ve vytvoření nabídky nových služeb, především zřízení prodejny topenářského a instalatérského materiálu a zaměření se na komplexní poskytování služeb souvisejících s dodávkou tepla s cílem poskytovat zákazníkům maximální komfort ve vytápění.
Po přelomu tisíciletí pokračovala MTH Kolín s modernizací tepelného hospodářství především v oblasti měření a regulace. 
V roce 2000 byly zahájeny dálkové odečty měřičů a v části lokalit byly nainstalovány první domovní předávací stanice.
V roce 2005 si Město Kolín vybralo strategického partnera pro další rozvoj společnosti. Energie AG Teplo Bohemia s.r.o. jako většinový vlastník umožnil o expanzi společnosti do dalších lokalit a snížení režijních nákladů díky spolupráci s dalšími dceřinými společnostmi v rámci skupiny Energie AG.
V současné době MTH Kolín provozuje tepelné hospodářství nejen ve městě Kolíně, ale i v Dobříši, Českém Brodě, Kostelci nad Černými lesy,  Mníšku pod Brdy a Hostomicích. Významná je i spolupráce tepelnými hospodářstvími v rámci skupiny Energie AG v Rakovníku, Rokycanech, Vimperku a Šumperku. Dále poskytuje společnost své služby i společnosti KH Tebis v Kutné hoře.
V současné době MTH Kolín dodává tepelnou energii do 528 odběrných míst, provozuje 43 předávacích stanic pára-voda, 62 domovních teplovodních předávacích stanic, 53 kotelen na zemní plyn a 2 kotelny na topný olej. V rámci svých doprovodných služeb poskytuje topenářské a instalatérské služby, pohotovostní služby, realizaci revizí, realizaci rekonstrukcí kotelen, předávacích stanic a potrubí, rozúčtování topných nákladů, termovizní měření a poradenství v oblasti energetických úspor. Tuto činnost společnost zajišťuje prostřednictvím 34 za-městnanců o průměrném věku 43 let.  Pokud srovnáme průměrných věk zaměstnanců s dobou před 20 lety, tak zjišťujeme, že společnost za 20 let zestárla jen o 4 roky, což svědčí o dobré personální politice. 
Za základ úspěchu společnosti v posledních 20-letech je možno považovat: orientace na spokojenost zákazníků, stálá 
a rozumná investiční aktivita, spolupráce v rámci skupiny Energie AG a v neposlední řadě výborná práce kolektivu zaměstnanců a jejich ředitele pana Hladíka. 

Novinky a aktuality

07.11.2019 odstávka ČEZ

Dáváme Vám na vědomí, že společnost ČEZ oznámila plánované práce a odstávku na elektrozařízení v ulici Čechovy Sady dne 20.11.2019. Tyto práce mohou omezit provoz výměníkové stanici č.15, ul. Čechovy sady, Kolín. Z toho důvodu může být omezena dodávka tepelné energie v lokalitách výměníkových stanic VS 02 Tyršova ul., VS 03 Bezručova ul., VS 04 Družstevní ul., VS 05 Masarykova ul., VS 08 ul. Rimavské Soboty, VS 09 Tisovecká ul., VS 11 Klenovecká ul., VS 15 uů. Čechovy sady, VS 16 Na Magistrále, RD ul. v Břízách, 1. ZŠ Bezručova, 7. ZŠ Masarykova a Vodní svět. Jedná se o den 20.11.2019 a to zhruba od 7:30h. do 15:30h.

Děkujeme za pochopení. 

Nonstop havarijní služba

havarijní služba

Rychlý kontakt

Městské tepelné hospodářství
Kolín, spol. s r.o.

ulice Klenovecká čp. 597, Kolín II,
PSČ 280 02

Tel.:  +420 321 724 229
Fax.: +420 321 717 126
E-mail: mth@mth-kolin.cz
WWW: www.mth-kolin.cz 

 

 Teplárenské sdružení