www.mth-kolin.cz
home  |  sitemap  |  kontakty
Nacházíte se: mth-kolin.cz - Novinky

31.10.2016  Rekonstrukce centrální předávací stanice tepla v Oblastní nemocnici Kolín


obrazek327pomocny
Postupně s výstavbou nových objektů, případně s rekonstrukcí stávajících, byly řešeny dílčí úseky teplovodních rozvodů z centrální předávací stanice. Tato stanice, která již nebyla v dobrém technickém stavu a mohla ohrozit provoz celého areálu nemocnice. Bylo proto rozhodnuto o rekonstrukci centrálního zdroje tepla a na základě zkušeností a znalosti místního prostředí byla ve výběrovém řízení zvolena pro tuto modernizaci naše společnost. 
.
Navržené technické řešení spočívalo v tom, že nové technologické zařízení bylo umístěno do prostoru bývalé kotelny, kde byla umístěna část stávající technologie, která musela být pro tento účel postupně demontována. Po dobu montáže nového zařízení předávací stanice bylo nutné zachovat provoz stávající stanice, aby nebyla ohrožena dodávka tepla do areálu nemocnice. 
Přepojení primární části - páry a kondenzátu se provedlo až po montáži nového zařízení
předávací stanice. Přepojení jednotlivých větví sekundárních rozvodů na nové zařízení se provádělo na několik etap vždy od 19.00 - 7.00 hod. s ohledem na nutný provoz jednotlivých pavilónů. 
Stanice byla navržena na celkový provozní výkon 7 MW, aby v případě výpadku jednoho ze tří ohřívačů byla kryta 100% potřeba tepla pro vytápění, ohřev vody a vzduchotechniku, a aby vyhovovala v konečné fázi modernizace vytápění celého areálu nemocnice, na které se MTH chce také zároveň podílet. (pozn. připravujeme připojení objektu svobodárny)  

Novinky a aktuality

07.11.2019 odstávka ČEZ

Dáváme Vám na vědomí, že společnost ČEZ oznámila plánované práce a odstávku na elektrozařízení v ulici Čechovy Sady dne 20.11.2019. Tyto práce mohou omezit provoz výměníkové stanici č.15, ul. Čechovy sady, Kolín. Z toho důvodu může být omezena dodávka tepelné energie v lokalitách výměníkových stanic VS 02 Tyršova ul., VS 03 Bezručova ul., VS 04 Družstevní ul., VS 05 Masarykova ul., VS 08 ul. Rimavské Soboty, VS 09 Tisovecká ul., VS 11 Klenovecká ul., VS 15 uů. Čechovy sady, VS 16 Na Magistrále, RD ul. v Břízách, 1. ZŠ Bezručova, 7. ZŠ Masarykova a Vodní svět. Jedná se o den 20.11.2019 a to zhruba od 7:30h. do 15:30h.

Děkujeme za pochopení. 

Nonstop havarijní služba

havarijní služba

Rychlý kontakt

Městské tepelné hospodářství
Kolín, spol. s r.o.

ulice Klenovecká čp. 597, Kolín II,
PSČ 280 02

Tel.:  +420 321 724 229
Fax.: +420 321 717 126
E-mail: mth@mth-kolin.cz
WWW: www.mth-kolin.cz 

 

 Teplárenské sdružení