www.mth-kolin.cz
home  |  sitemap  |  kontakty
Nacházíte se: mth-kolin.cz - Novinky

31.10.2016  Rekonstrukce centrální předávací stanice tepla v Oblastní nemocnici Kolín


obrazek327pomocny
Postupně s výstavbou nových objektů, případně s rekonstrukcí stávajících, byly řešeny dílčí úseky teplovodních rozvodů z centrální předávací stanice. Tato stanice, která již nebyla v dobrém technickém stavu a mohla ohrozit provoz celého areálu nemocnice. Bylo proto rozhodnuto o rekonstrukci centrálního zdroje tepla a na základě zkušeností a znalosti místního prostředí byla ve výběrovém řízení zvolena pro tuto modernizaci naše společnost. 
.
Navržené technické řešení spočívalo v tom, že nové technologické zařízení bylo umístěno do prostoru bývalé kotelny, kde byla umístěna část stávající technologie, která musela být pro tento účel postupně demontována. Po dobu montáže nového zařízení předávací stanice bylo nutné zachovat provoz stávající stanice, aby nebyla ohrožena dodávka tepla do areálu nemocnice. 
Přepojení primární části - páry a kondenzátu se provedlo až po montáži nového zařízení
předávací stanice. Přepojení jednotlivých větví sekundárních rozvodů na nové zařízení se provádělo na několik etap vždy od 19.00 - 7.00 hod. s ohledem na nutný provoz jednotlivých pavilónů. 
Stanice byla navržena na celkový provozní výkon 7 MW, aby v případě výpadku jednoho ze tří ohřívačů byla kryta 100% potřeba tepla pro vytápění, ohřev vody a vzduchotechniku, a aby vyhovovala v konečné fázi modernizace vytápění celého areálu nemocnice, na které se MTH chce také zároveň podílet. (pozn. připravujeme připojení objektu svobodárny)  

Novinky a aktuality

21.02.2019 oznámená o přerušení dodávky teplé vody

Oznámení o plánované odstávce – Dáváme na vědomí přerušení dodávky TEPLÉ VODY dne 27.02.2019 od 08:00 hod. do 12:00 hod. z důvodu plánované opravy.

Dne 27.02. dojde k plánované opravě – výměna hlavních uzávěrů teplé vody pro objekty. Odstávka se týká objektů Kolín II, čp. 758 – 759 Družstevní ul. ,  760 – 763 Družstevní ul. , 775 – 776 Tyršova ul. ,  773-774 Benešova ul. .

Dále Vám dáváme na vědomí, že součástí plánované opravy, bude současně oprava ležatých rozvodů TEPLÉ VODY pro č.p. 758 – 759 Družstevní ul. , kde se odstav prodlouží až do 14:00 hod . Zde v těchto objektech budeme během opravy krátkodobě přerušovat i přívod vody studené z důvodu možnosti pocházení netěsnících vodovodních baterií.

V případě dotazu nás kontaktujte na telefonních kontaktech uvedených na našich www stránkách – středisko bytové údržby p. Koubek nebo Dispečerské pracoviště MTH Kolín.

více informací...

Nonstop havarijní služba

havarijní služba

Rychlý kontakt

Městské tepelné hospodářství
Kolín, spol. s r.o.

ulice Klenovecká čp. 597, Kolín II,
PSČ 280 02

Tel.:  +420 321 724 229
Fax.: +420 321 717 126
E-mail: mth@mth-kolin.cz
WWW: www.mth-kolin.cz 

 

 Teplárenské sdružení