www.mth-kolin.cz
home  |  sitemap  |  kontakty
Nacházíte se: mth-kolin.cz - Zajímavosti

18.6.2008  Radiátorový termostatický ventil


                  Bez tepla, jedné ze základních lidských potřeb , se náš organizmus neobejde.Avšak stejně tak, jako je mu nepříjemné , trpí-li zimou , nepříznivě na lidský organizmus působí i pobyt v přetápěném místě. Stejně citlivý je náš organizmus rovněž na velké výkyvy teploty. Proto je třeba nalézt vhodný kompromis v podobě udržované tepelné podoby. Jednou z možností , jak toho dosáhnout , jsou radiátorové ventily s termostatickými hlavicemi. Ty umožňují udržovat nastavenou teplotu v každé místnosti bez našeho zásahu s minimálními odchylkami při využití ostatních tepelných zisků mimo klasické vytápění . / vaření, žehlení, el. spotřebiče, sluneční záření ale i pobyt osob apod. /

                Na rozdíl od starších ručních kohoutů , které mají jen omezenou regulační schopnost , dokáže termostatický ventil sám ohlídat stálou teplotu v místnosti plynulou regulací  přívodu topné vody do našich radiátorů.  V termostatické hlavici radiátorového ventilu je vlnovec s malým množstvím média , které využívá jedno ze základních fyzikálních pravidel, kdy se teplem látky obvykle roztahují a chladem zase naopak svůj objem zmenšují. Jakmile se tedy v místnosti s termostatickou hlavicí zvýší teplota nad nastavenou mez , látka ve vlnovci  této hlavice zvětší svůj objem . Vlnovec pak při následném roztažení zatlačí kuželku ventilu tak , že se sníží nebo dokonce zastaví průtok topné vody do radiátoru v otopné soustavě. Jestliže se naopak v místnosti s termostatickou hlavicí ochladí , použité médium v hlavici zmenší svůj objem , což vede ke smrštění vlnovce a následně k uvolnění kuželky ventilu tak, aby mohla do radiátoru opět protékat topná voda a ohřívat tak místnost. Všechno probíhá automaticky a plynule. O udržení tepelné pohody v místnostech se proto  nemusíme starat

                Je pravdou ,že snížit intenzitu vytápění  můžeme v případě přetápění u ručního ventilu / pokud je funkční / také sami . Pak ale dochází k nepříjemným výkyvům teploty v místnosti. Obvykle zapomeneme na vypnutý radiátor a připomene nám to až citelné ochlazení v místnosti..Termostatický ventil zabezpečí stálou teplotu. Navíc je ruční regulace možná pouze v případě naší  přítomnosti v domácnosti.  Pokud ráno odchází celá rodina do školy a zaměstnání , nemůžeme u ručního ventilu vypnout vytápění , místnost by příliš prochladla. Termostatický ventil dokáže automaticky reagovat na změny oslunění v průběhu dne i na chod  domácích elektrospotřebičů  / např. lednice / , které mohou kdykoliv v průběhu dne vyzařovat do místnosti další teplo.

Měli bychom si pamatovat , že snížením teploty o 1 C  můžeme ušetřit  6-7 %  nákladů na vytápění. 

Jak vidíme,  termostatický radiátorový ventil není zbytečností do naší domácnosti , jak se buhužel někteří z neznalosti  věci ještě domnívají.


Novinky a aktuality

20.08.2019 OZNÁMENÍ
Dáváme Vám na vědomí, že z důvodu přepojení nové technologie výměníkových stanic VS03 Bezručova ul., VS08 ul. Rimavské Soboty, VS09 Tisovecká ul., VS11 Klenovecká ul., VS15 ul. Čechovy Sady, pro dokončení 3.etapy rekonstrukce teplovodů, bude ve Vašem objektu přerušena dodávka teplé vody v termínu od 2.9.2019 do 10.9.2019.

 Případné doplňující informace na bezplatném telefonním čísle dispečinku MTH  800 77 88 33.

 

Děkujeme za pochopení. 

Nonstop havarijní služba

havarijní služba

Rychlý kontakt

Městské tepelné hospodářství
Kolín, spol. s r.o.

ulice Klenovecká čp. 597, Kolín II,
PSČ 280 02

Tel.:  +420 321 724 229
Fax.: +420 321 717 126
E-mail: mth@mth-kolin.cz
WWW: www.mth-kolin.cz 

 

 Teplárenské sdružení